HVITFELT

Föreningen Hvitfelt. 


Föreningen Hvitfelt startade 1998 och kallades då Café Hvitfeldt.

Vi höll till i gamla Emmanuelskyrkans lokaler på Lilla Norrgatan.

Olika föreningar med skiftande verksamhet kom att ingå. Som mest var vi MF Adrian, Musikhuset, Uddevalla Bluesförening,

Världsmusikföreningen Origo, Föreningen Jazz och Visans Vänner.


Vi samarbetade då som nu med Kultur och Fritid samt SENSUS.

Vi hade såväl interna som externa arrangemang av olika slag.

Så i november 2004 inträffade en smärre brand i ett kylskåp. 

Rök och sotskadorna var dock stora så att omfattande renovering krävdes.

Tidningen Bohusläningen, som ägde lokalen, ville sedan hyra ut till marknadspris eller sälja och på så sätt blev vi av med vår lokal.


Sedan dess har vi varit utan lokal. Vi har arbetat hårt genom åren för att hitta en ny. Flera alternativ har varit aktuella men inte kunnat

realiseras pga olika orsaker.

Föreningarnas verksamheter har fört en tynande tillvaro och några föreningar har fallit ifrån.

MF Adrian, MF Musikhuset och Uddevalla Bluesförening blev ensamma kvar.

Så till slut lyckades vi att hitta en lokal vi alla ville ha och som kunde realiseras genom våra samarbetspartners.


KULTURHUSET BASTIONEN kunde så äntligen invigas i slutet av november 2009.

Fem år hade det tagit oss men vi hade inte givit upp.


Vår förhoppning är nu att vi skall få ett levande kulturhus.

Att vår verksamhet skall växa på så sätt att på sikt flera föreningar kan ansluta och såväl interna som externa arrangemang och begivenheter skall avlösa varandra.

Att BASTIONEN skall bli ett känt namn och varumärke med gott renommé och rykte inom musik och kulturliv i Sverige!